U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Werkwijze

U als opdrachtgever krijgt een  centrale positie in het proces van ontwikkeling tot en met uitvoering van het bouwplan. Dit proces verdeel ik in fasen om een zo helder mogelijk beeld te scheppen van mijn werkwijze. 

Er kan ook gekozen worden om een fase, bijvoorbeeld alleen fase 1 Schetsplan, samen met mij te doen. 

Voordat ik voor u aan het werk ga, wordt er een duidelijke offerte van de te verrichten werkzaamheden voor uw (ver)bouwplan of onderhoudsplan gemaakt.  

 

 

 

 

Schetsplan              

 

U licht uw plannen toe in een persoonlijk gesprek. Om de haalbaarheid van uw plannen te toetsen doen wij eerst een vooronderzoek. Dat betekent onder anderen dat wij kijken of uw ideeën wel of niet passen in het bestemmingsplan. 

Vervolgens krijgt u van mij een offerte met daarin de te verwachten kosten. Deze kosten omvatten alle werkzaamheden om voor het bouwplan een bouwvergunning (omgevingsvergunning) te krijgen inclusief eventuele bestemmingsplanwijziging.

Hierna verwoord ik uw plannen in een schetsplan. We spreken het schetsplan vervolgens uitgebreid met u door. 

 

Welstand

 

Na uw opdrachtverstrekking maak ik het schetsplan gereed voor de welstandstoetsing bij de gemeente. In deze fase wordt er door de Gemeente en de rayonarchitect bekeken of het plan past in de omgeving. Tevens wordt er beoordeeld of de toegepaste materialen en het kleurgebruik esthetisch verantwoord zijn. 

 

Aanvraag omgevingsvergunning

 

Na de goedkeuring van de welstandscommissie wordt het bouwplan gereed gemaakt voor de omgevingsvergunning. (bouwaanvraag)

Dit houdt in dat het bouwplan technisch zover uitgewerkt wordt dat hiermee de omgevingsvergunning aangevraagd kan worden. Deze tekeningen zijn nog niet geschikt voor de uitvoering van de bouw. 

Afhankelijk van de te volgen procedures kan het zijn dat er eerst bijvoorbeeld een bestemmingsplanwijziging doorgevoerd moet worden. Dat betekend vaak dat er voordat een omgevingsvergunning aangevraagd wordt er eerst nog diverse rapportages aangeleverd moeten worden.  

 

Prijs/contractvorming

 

U kunt mij opdracht geven om tot prijs-en contractvorming over te gaan met de uitvoerende partijen.

In goed overleg met u wordt dan een technische omschrijving samengesteld waarbij het (ver)bouwplan, inclusief de afwerking tot in details wordt omschreven.

Aan de hand van de technische omschrijving en tekeningen kan een aanbesteding gehouden worden waarbij het uitgangspunt gehanteerd wordt om met de laagste aanbieder(s) tot overeenstemming te komen.

Er kan gekozen worden voor een traditionele aanneemovereenkomst met een hoofdaannemer. De regie wordt vanaf aanneemovereenkomst aan de hoofdaannemer overdragen. 

Een andere mogelijkheid is om uitvoerende partijen afzonderlijk te benaderen met aanvragen voor het aanbieden van de afzonderlijke werkzaamheden. Er wordt vervolgens met de aanbiedingen gezocht naar de beste prijs - kwaliteit verhouding. Onderdeel van deze contractvorming is het vormen van een bouwteam met de afzonderlijke uitvoerende partijen. 

 

  Begeleiding uitvoering

 

Als er gekozen wordt voor uitvoering in bouwteamverband kan ik u met raad en daad bijstaan. Bijvoorbeeld door het maken van uitvoeringstekeningen voor de uitvoerenden, het bewaken van de planning en uw budget, toezicht houden op de bouwplaats, het maken van een proces verbaal bij de oplevering en zorg dragen voor een correcte afhandeling van de opleverpunten.

Daarbij fungeer ik als aanspraakpunt voor alle deelnemende partijen waarbij u als opdrachtgever door mij zoveel mogelijk betrokken wordt bij de besluitvorming in het bouwproces.