U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Diensten

Mijn dienstverlening is gericht op de kleinste onderhoudswerkzaamheden tot projectmatige realisatie van bouwwerken.

Ik kan u bijstaan met advies, ontwerpen, tekenen en berekenen tijdens het voortraject van uw (ver)bouwplan. Vervolgens kan ik u en de uitvoerenden begeleiden tijdens de realisatie van uw plan. 

Doelstelling is om het hele bouwproces vanaf het prille begin van schetsen tot en met oplevering van het bouwplan zo dicht mogelijk bij u als opdrachtgever te brengen. Hiermee wordt u in staat gesteld om een centrale en besluitvaardige positie in te nemen tijdens het hele bouwproces.

Mijn dienstverlening spreidt zich uit over het gebied van onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen, renovatie, restauratie, woningbouw, renovatie, woningbouw, utiliteitsbouw, agrarische bouw tot en met projectmatige ontwikkelingen.

 

Bouwkundig tekenwerk   Vergunningen
-    ontwerp- en schetsplannen   -    omgevingsvergunningen
-    aanvraagtekeningen omgevingsvergunning   -    sloopvergunningen 
-    constructietekeningen   -    milieuvergunningen 
-    detailtekeningen   -    bouwbesluittoetsingen 
-    bouwplanontwikkelingen   -    constructieberekeningen
-    beeldkwaliteitplannen   -    energieprestatieberekeningen
-    stedenbouwkundige plannen   -    daglichtberekeningen
    -    ventilatieberekeningen
Bouwtechnische rapportages   -    bouwkostenbegrotingen
-    onderzoek kadastrale gegevens     
-    onderzoek bestemmingsplannen    Bouwbegeleidingen
-    onderzoek bouwtechnische gegevens    -    technische omschrijvingen
-    onderzoek constructieve staat   -    aanbestedingen  
-    onderzoek staat van onderhoud   -    prijs- en contractvormingen
-    onderzoek verbouwingsmogelijkheden    -    uitvoeringstechniek
-    prijsbepaling direct onderhoud   -    werkvoorbereiding
-    prijsbepaling onderhoud langere termijn   -    coördinatie uitvoerende partijen
    -    planning en budgetbewaking
Visualisaties   -    toezicht bouwplaats
-    artist impressions   -    (voor)oplevering en afhandeling
-    3D constructietekeningen   -    nazorg